Vyprošťování a odtahy

24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce jsme připraveni Vám pomoci při nesnázích na cestách.

 • Vyprošťování a odtahy kamiónů a nákladních vozidel
 • Vyprošťování a odtahy autobusů
 • Vyprošťování a odtahy těžké, přepravní a speciální techniky
 • Vyprošťování a odtahy užitkových a osobních vozidel

Postaráme se o Vaše havarované či poškozené vozidlo i o převážený náklad.

 • Uskladnění a zabezpečení havarovaných a porouchaných vozidel a nákladu
 • Náhradní vnitrostátní i mezinárodní přeprava nákladu
 • Opravy havarovaných a porouchaných nákladních vozidel a přepravní techniky

Následky dopravních nehod kompletně odstraníme.

 • Bagrovací dekontaminační práce
 • Odborné uložení kontaminované zeminy
 • Opravy svodidel a dopravního značení
 • Připraveni jsme i na ty nejkomplikovanější případy.

Jsme složkou Integrovaného záchranného systému.

Disponujeme velkým množstvím techniky, na každý zásah nasadíme tu nejvhodnější.

 • Záchranné týmy
 • Speciální záchranné týmy:
  potápěči, horolezci, odstraňování následku přírodních katastrof
 • Speciální vyprošťovací práce:
  Vyprošťovací tank